Ansøgninger & Donationer

ANSØGNINGER & DONATIONER

STIBOFONDEN yder – jf. fondens vedtægter - donationer til:

  1. Støtte til videnskabelig forskning.
  2. Støtte til løsning af sociale, kulturelle og andre samfundsgavnlige opgaver.
  3. Støtte til institutioner, foretagender eller personer, hvis virksomhed af fondens bestyrelse skønnes at have betydning til gavn for dansk erhvervslivs trivsel.
  4. Uddeling af hædersgaver til fremragende forskere eller kunstnere eller andre, som efter bestyrelsens skøn ved deres indsats har gjort sig fortjent til en sådan påskønnelse eller opmuntring eller hjælp til yderligere indsats.

Ansøgninger om donation bedes venligst sendt elektronisk til STIBOFONDEN på mailadressen: donation@stibo.com.

Ansøgninger til fonden skal indeholde en projektbeskrivelse med angivelse af ønsket donationsbehov samt et budget herfor.

Fonden uddeler ikke studielegater.

Fonden har i regnskabsåret 2017/18 ydet donationer til følgende professionelle forsknings-, kulturelle- og samfundsgavnlige projekter:  Aarhus Internationale Skole, Aarhus Symfoniorkester, ARoS, Plancks, Unge Forskere (Astra), World Robot Olympiad (Aarhus Universitet), First Lego League, Sct. Clemens Drengekor, Aarhus Pigekor samt Aarhus Bach-Selskab.

I alt er der i regnskabsåret 2017/18 ydet donationer for 2.900 t.kr.