Ansøgninger & Donationer

ANSØGNINGER & DONATIONER

STIBOFONDEN yder – jf. fondens vedtægter - donationer til:

  1. Støtte til videnskabelig forskning.
  2. Støtte til løsning af sociale, kulturelle og andre samfundsgavnlige opgaver.
  3. Støtte til institutioner, foretagender eller personer, hvis virksomhed af fondens bestyrelse skønnes at have betydning til gavn for dansk erhvervslivs trivsel.
  4. Uddeling af hædersgaver til fremragende forskere eller kunstnere eller andre, som efter bestyrelsens skøn ved deres indsats har gjort sig fortjent til en sådan påskønnelse eller opmuntring eller hjælp til yderligere indsats.

Ansøgninger til fonden skal indeholde en kvalificeret projektbeskrivelse med angivelse af donationsbehov, et budget herfor samt angivelse af fundingplan, dvs. oplysning om hvilke fonde, der er ansøgt og evt. tilsagn fra disse fonde. Ansøgningen må samlet udgøre max. fem A4-sider.

Ansøgninger om donation bedes venligst sendt elektronisk (én fil) til STIBOFONDEN på e-mailadressen: donation@stibo.com.

Fonden uddeler ikke studielegater.

Bemærk venligst, at STIBOFONDEN kun støtter ph.d. projekter, der kan henføres til fondens program for "IT-rejsestipendier til ph.d.-studerende".

Fonden har i regnskabsåret 2019/20 ydet donationer til følgende professionelle forsknings-, kulturelle og samfundsgavnlige projekter:  Forlaget Straarup & Co. bøger til undervisning, Aarhus Kommune Dronningens 80-års fødselsdag, kræftforskning ved Aarhus Universitetshospital, scleroseforskning ved Glostrup Hospital, Aarhus Teater og Aarhus Domkirke fællesprojekt, Matematikcenter, engineering-studerende ved DTU World Health Nepal-tur, Børns Vilkår, Copenhagen Business School Case Club, Dansk Skoleskak, Det Jyske Musikkonservatoriums Pigekor, Ensemble MidtVest, BEST Aalborg Universitet sommerkursus, Barbershopkoret BarbAros, Aarhus Bach-Selskab, KFUM og KFUK familiefestival. Der er uddelt 20 IT-rejsestipendier i forbindelse med rejsestipendieprogrammet til IT ph.d.-studerende samt 10 IT-rejsebevillinger i forbindelse med rejsebevillingsprogrammet til IT-bachelor- og kandidatstuderende.

I alt er der i regnskabsåret 2019/20 ydet donationer for 2,2 mio. kr.