Ansøgninger & Donationer

ANSØGNINGER & DONATIONER

STIBOFONDEN yder – jf. fondens vedtægter - donationer til:

  1. Støtte til videnskabelig forskning.
  2. Støtte til løsning af sociale, kulturelle og andre samfundsgavnlige opgaver.
  3. Støtte til institutioner, foretagender eller personer, hvis virksomhed af fondens bestyrelse skønnes at have betydning til gavn for dansk erhvervslivs trivsel.
  4. Uddeling af hædersgaver til fremragende forskere eller kunstnere eller andre, som efter bestyrelsens skøn ved deres indsats har gjort sig fortjent til en sådan påskønnelse eller opmuntring eller hjælp til yderligere indsats.

Ansøgninger til fonden skal indeholde en kvalificeret projektbeskrivelse med angivelse af ønsket donationsbehov, et budget herfor samt angivelse af fundingplan, dvs. oplysning om hvilke fonde, der ansøgt og evt. tilsagn fra disse fonde. Ansøgningen må samlet max. udgøre 5 A4-sider.

Ansøgninger om donation bedes venligst sendt elektronisk (én fil) til STIBOFONDEN på mailadressen: donation@stibo.com.

Fonden uddeler ikke studielegater.

Fonden har i regnskabsåret 2018/19 ydet donationer til følgende professionelle forsknings-, kulturelle- og samfundsgavnlige projekter:  Aarhus Universitetshospital forskningsprojekter, Danish Design Award, Dansk Standard - Young Professionals Workshop, Aarhus Universitet - Robotolympiade 2019, Aarhus Case Competition, Astra - Unge Forskere, World Robot Olympiad 2019, Copenhagen Business School - Case Club, Globen Sport - Døveidræt, Akademisk Kor Aarhus, Vilhelmsborg Festspil, Den Danske Salmeduo, Ensemble Midt/Vest, Aarhus-Guiden, Aarhus Bach-Selskab, Ungdomskoret Aarhus, Pigekoret EVE, Aarhus Sommerfestival 2019 samt Skt. Clemens Drengekor.

I alt er der i regnskabsåret 2018/19 ydet donationer for 2.330 t.kr. incl. IT-rejsestipendieprogrammet til IT-Phd.-studerende