Ansøgninger & Donationer

ANSØGNINGER & DONATIONER

STIBOFONDEN yder – jf. fondens vedtægter - donationer til:

  1. Støtte til videnskabelig forskning.
  2. Støtte til løsning af sociale, kulturelle og andre samfundsgavnlige opgaver.
  3. Støtte til institutioner, foretagender eller personer, hvis virksomhed af fondens bestyrelse skønnes at have betydning til gavn for dansk erhvervslivs trivsel.
  4. Uddeling af hædersgaver til fremragende forskere eller kunstnere eller andre, som efter bestyrelsens skøn ved deres indsats har gjort sig fortjent til en sådan påskønnelse eller opmuntring eller hjælp til yderligere indsats.

Ansøgninger til fonden skal indeholde en kvalificeret projektbeskrivelse med angivelse af donationsbehov, et budget herfor samt angivelse af fundingplan, dvs. oplysning om hvilke fonde, der er ansøgt og evt. tilsagn fra disse fonde. Ansøgningen må samlet udgøre max. fem A4-sider.

Ansøgninger om donation bedes venligst sendt elektronisk (én fil) til STIBOFONDEN på e-mailadressen: donation@stibo.com.

Fonden uddeler ikke studielegater.

Bemærk venligst, at STIBOFONDEN kun støtter ph.d. projekter, der kan henføres til fondens program for "IT-rejsestipendier til ph.d.-studerende".

Fonden har i regnskabsåret 2020/21 ydet donationer til følgende professionelle forsknings-, kulturelle og samfundsgavnlige projekter: Aarhus Universitetsforlag, Randers Bibliotek, Mariager Idrætsforening, ASTRA Unge Forskere, Gender Museum Aarhus, Fuglebakken KFUM, Glasmuseet Ebeltoft og Fregatten Jylland, Jyske Opera, Aarhus Universitet - kræftforskning, Børns Vilkår, WeShelter, Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Science Camps, World Robot Olympiad 2021, Globen Sport døveidræt, Aarhus Jazz-Festival, Aarhus Case Competition 2021, Baroque Aros, Skt. Clemens Drengekor, Faaborg Museum, Aarhus Domkirke og Prinsens Musikkorps, Ungdomskoret U. Der er uddelt 4 IT-rejsestipendier i forbindelse med rejsestipendieprogrammet til IT ph.d.-studerende samt 5 IT-rejsebevillinger i forbindelse med rejsebevillingsprogrammet til IT-bachelor- og kandidatstuderende.

I alt er der i regnskabsåret 2020/21 ydet donationer for 2,3 mio. kr.