Fondsledelse

FONDSLEDELSE

Principper for god fondsledelse i STIBOFONDEN

STIBOFONDENs vigtigste opgave er at være ejer af Stibo-virksomhederne. Som det hedder i fondens fundats, skal fonden "medvirke til at sikre en fast, kyndig og initiativrig ledelse" af virksomhederne og medvirke til at sikre virksomhedernes "fortsatte konsolidering og udvikling" og "i det hele yde enhver mulig indsats" for, at virksomhederne "opretholdes og bevarer den størst mulige anseelse under den højst opnåelige tekniske standard".

Det er fondens politik, at det meste af det overskud og den likviditet, der skabes i virksomhederne, bliver i virksomhederne for at sikre det finansielle grundlag for virksomhedernes fortsatte udvikling. Derfor er fonden tilbageholdende med at trække udbytte ud af virksomhederne. Denne politik indebærer, at der er relativt beskedne midler til uddeling. Disse midler uddeles i overensstemmelse med fundatsen til støtte af videnskabelig forskning, til løsning af sociale og kulturelle opgaver og til formål, der kan gavne dansk erhvervslivs trivsel. I de senere år er uddelinger især gået til kulturelle og sociale formål. I det seneste regnskabsår udgjorde uddelingerne 2,2 mio. kr. Heraf er ca. 1 mio. kr. ydet i støtte til 20 ph.d.-studerende samt 10 bachelor-/kandidatstuderende, se endvidere menupunktet "IT-rejsestipendium" samt "IT-rejsebevilling".
 
Fondsbestyrelsen har overvejet principper for god selskabsledelse i fondsejede virksomheder og er indstillet på at leve op til principperne. Det er fondens politik, at der ikke må være personsammenfald mellem fondsbestyrelse, bestyrelser i driftsselskaber og direktion for at styrke uafhængighed og mulighed for kontrol. Fondsbestyrelsen ønsker et informationsniveau for virksomheden på mindst det niveau, aktionærer og analytikere har i børsnoterede virksomheder. Det sikres ved, at selskabsledelsen hvert kvartal rapporterer skriftligt og mundtligt om virksomheden til fondsbestyrelsen.
 
Bestyrelsesmedlemmer kan højst sidde i bestyrelsen i 12 år. Hvis særlige forhold tilsiger dette, kan bestyrelsen i STIBOFONDEN ved simpelt flertal dispensere for funktionsperioden på 12 år.
 
STIBOFONDEN har et mål om, at mindst et bestyrelsesmedlem skal være kvinde inden 2024. Status er nu, at ingen af medlemmerne i bestyrelsen i STIBOFONDEN er kvinde.
 
 

STIBOFONDENs bestyrelse 

STIBOFONDENs bestyrelse udgøres af:

Ebbe Malte Iversen (formand), født 1951, har været medlem af fondsbestyrelsen siden januar 2013. Ebbe Malte Iversen er på valg i 2025 og anses for at være uafhængig.
 
Ebbe Malte Iversen er professionelt bestyrelsesmedlem, tidligere adm. direktør for Per Aarsleff A/S og er ingeniøruddannet med ledelseserfaring fra børsnoteret virksomhed.
Øvrige ledelseshverv:

 • Stibo Holding A/S og Stibo Ejendomme A/S (bestyrelsesformand)
 • Per og Lise Aarsleffs Fond (bestyrelsesmedlem)
 • Per Aarsleff Holding A/S og Per Aarsleff A/S, (bestyrelsesformand)
 • Dansk Byggeri’s Eksport Sektion (bestyrelsesformand)
 • Ege Carpets A/S (bestyrelsesnæstformand)

 

Jørgen Huno Rasmussen (bestyrelsesnæstformand), født 1952, har været medlem af fondsbestyrelsen siden januar 2021. Jørgen Huno Rasmussen er på valg i 2025 og anses for at være uafhængig.

Jørgen Huno Rasmussen er professionelt bestyrelsesmedlem og ingeniøruddannet, HD, Lic. Techn., tidligere adm. direktør for FLSmidth & Co. A/S samt Hoffmann A/S og derefter bestyrelsesformand for Lundbeckfonden samt Tryg-koncernen.

Ledelseserfaring fra børsnoteret virksomhed tillige med strategi- og organisationsudvikling, risikostyring, formuepleje og almennyttige donationer.

Øvrige ledelseshverv:

 • Stibo Holding A/S og Stibo Ejendomme A/S (bestyrelsesmedlem)
 • Rambøll Group A/S (bestyrelsesnæstformand)
 • Terma A/S, (bestyrelsesnæstformand)
 • Haldor Topsøe A/S (bestyrelsesmedlem)
 • Bladt Industries A/S (bestyrelsesmedlem)
 • Otto Mønsted A/S (bestyrelsesmedlem)
 • Thomas B. Thriges Fond (bestyrelsesmedlem)
 • Aase og Jørgen Münters Fond (bestyrelsesmedlem)
 
Carsten Nygaard Knudsen (bestyrelsesmedlem), født 1961, har været medlem af fondsbestyrelsen siden januar 2017. Carsten Nygaard Knudsen er på valg i 2025 og anses for at være uafhængig.
Carsten Nygaard Knudsen er direktør i Søgaarden Sjælsø ApS og er uddannet HD og MBA suppleret med en række internationale ledelseskurser. Carsten Nygaard Knudsen var op til december 2014 administre­rende direktør i Esko bvba.

Fra 2000 til 2003 var Carsten Nygaard Knudsen koncern CFO i ISS A/S. Han startede sin karriere i AP Møller/Maersk, hvor han over en 13-årig periode bestred en række stillinger.

Øvrige ledelseshverv:

 • Stibo A/S (bestyrelsesformand)
 • Stibo Holding A/S og Stibo Ejendomme A/S (bestyrelsesmedlem)
 • Lyngsoe Systems A/S og Lyngsoe Systems Holding A/S (bestyrelsesmedlem)
 • Languagewire A/S og Languagewire Holding A/S (bestyrelsesmedlem)
 • EG A/S (bestyrelsesmedlem

 

Jakob Røddik (bestyrelsesmedlem), født 1975, har været medlem af fondsbestyrelsen siden januar 2018. Jakob Røddik er på valg i 2022 og anses for at være uafhængig.

Jakob Røddik er uddannet cand. jur. og er juridisk direktør og direktør for ejendomsudvikling i Salling Group. Jakob Røddik har tidligere været advokat hos Plesner Advokatpartnerselskab, Gorrissen Federspiel og A.P. Møller - Mærsk A/S.

Øvrige ledelseshverv:

 • Stibo Holding A/S og Stibo Ejendomme A/S (bestyrelsesmedlem)
 • Købmand Ferdinand Sallings Mindefond (bestyrelsesmedlem)
 • Salling Group Forsikring A/S (bestyrelsesformand)
 • Salling Group Ejendomme A/S (bestyrelsesmedlem)
 • Dansk Retur System A/S (bestyrelsesmedlem)

 

Per Asmussen (bestyrelsesmedlem), født 1960, har været medlem af fondsbestyrelsen siden januar 2019. Per Asmussen er på valg i 2023 og anses for at være uafhængig.

Per Asmussen er tidligere CEO i Kamstrup A/S og har bestredet forskellige ledelsesposter i Alstom, Grundfos og APV. Per Asmussen er uddannet civilingeniør og har desuden deltaget i flere internationale managementkurser. Per har erfaring med strategisk udvikling og generel ledelse.

Øvrige ledelseshverv:

 • Stibo Holding A/S og Stibo Ejendomme A/S (bestyrelsesmedlem)