STIBOFONDENs STEM-bevillinger

STIBOFONDENs STEM-bevillinger

STIBOFONDENs STEM-bevillinger

Hvad

STIBOFONDEN uddeler hvert år et antal bevillinger inden for STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), som støtte til fremragende forskning inden for området. Bevillingerne udgør normalt op til 200.000 kr., men kan i særlige tilfælde forøges.

Hvem

Bevillingerne kan søges af forskere ved de relevante miljøer på de danske universiteter.

Hvordan

Ansøgninger sendes elektronisk som et samlet pdf-dokument til stem@stibo.com og skal omfatte:

  • Kortfattet og alment forståelig beskrivelse af emnet for forskningen
  • Plan og budget for forskningen
  • CV for ansøgere

Ansøgninger behandles løbende, og der kan forventes svar inden for tre måneder efter ansøgningstidspunktet.

Vilkår

Bevillingen forudsættes administreret af modtagerens hjeminstitution.

Bevillingen omfatter ikke egen løn eller stipendier, som forudsættes dækket på anden vis.

Ved afslutning af forskningen skal der aflægges en kort rapport til Fonden.